POPIS: Na podzim roku 2011 byla vysazena alej ovocných stromků vedoucích z Ostopovic u Brna k rybníčku „Šelše“. Jeden ze stromků zůstal nezasazen a ve slévárně byl odlit včetně kořenů ze šedé litiny. Litinový strom byl později umístěn mezi ostatní v aleji. Výsledkem je landartová instalace založená na materiálovém posunu . Projekt využívá parafráze podobnosti povrchu rezavé šedé litiny a skutečné kůry stromu. Živé stromky v aleji volně porostou, litinový objekt zůstane upomínkou na jejich mládí. Instalace se bohužel nedochovala do současnosti.

Specifikace

Rozměry: výška 170 cm
Materiál: zkorodovaná šedá litina
Rok vzniku: osazení litinového stromu 23.3.2012 , osazení aleje podzim 2011
Lokace: Ostopovice u Brna, GPS 49°9´21.127″N, 16°32´55.816″E

dokumentace Alej Ostopovice causa Stoličný